Nieuws van minister Donner voor arbeidsongeschikten

Het nieuwe kabinet heeft 3 plannen die gevolgen hebben voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En daarover kreeg de helpdesk van het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) veel vragen. Plan 1: de leeftijdsgrens voor een eenmalige WAO-herbeoordeling ‘volgens strengere regels’ verlagen van 50 naar 45 jaar. Plan 2: volledig arbeidsongeschikten (80-100%) krijgen een hogere uitkering. En plan 3: de TRI-uitkering wordt verlengd van 6 naar 12 maanden. Nu minister Donner (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) begin april uitleg heeft gegeven bij deze plannen, zet BPV&W enkele veelgestelde vragen én de antwoorden op een rij.

 
Herbeoordeling 45-50 jarigen
 
Ik was op 1 juli 2004 ouder dan 45 jaar, word ik nu niet meer herbeoordeeld volgens de strengere regels?
 
U wordt niet herbeoordeeld volgens de strengere regels die in 2004 zijn ingevoerd. U krijgt wel te maken met een herbeoordeling, maar het UWV zal dan de oude regels gebruiken. Wilt u zich voorbereiden op uw herbeoordeling, lees dan de BPV&W-brochure ‘Beoordeling arbeidsongeschiktheid’.
 
Ik was op 1 juli 2004 ouder dan 45 jaar en ben al herbeoordeeld. Krijg ik nu mijn oude uitkering weer terug?
 
Is uw uitkering na de eenmalige herbeoordeling verlaagd of gestopt? Dan wordt uw dossier opnieuw bekeken door UWV. Zij gaan na op welke uitkering u recht hebt volgens de oude regels. U krijgt dus geen oproep voor een nieuw gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Als blijkt dat u recht hebt op een hogere uitkering, dan  gaat die hogere uitkering in vanaf 22
februari 2007.
 
Is uw uitkering na de eenmalige herbeoordeling gelijk gebleven of verhoogd? Dan wordt u niet meer opgeroepen voor een herbeoordeling. U houdt de uitkering die u nu hebt.
 
Ik was op 1 juli 2004 ouder dan 45 jaar en ben na de herbeoordeling (meer) gaan werken. Wat gebeurt er nu?
 
UWV bekijkt wat u in theorie nog kunt verdienen. Bij de beoordeling worden de oude regels gebruikt. Vervolgens zal het UWV uitrekenen of u naast uw loon recht hebt op een gedeeltelijke uitkering. Als u het werk toch niet kunt volhouden en u wordt weer ziek, dan wordt u beoordeeld op basis van de oude regels.
 
Verhoging van de WAO-, Wajong- en WAZ-uitkeringen naar 75%
Wordt mijn uitkering hoger, en wanneer dan?
 
Op 1 juli 2007 wordt de uitkering van alle volledig arbeidsongeschikten (80-100%) met een WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering verhoogd van 70% naar 75%. Het WAO-percentage wordt berekend over het vervolgdagloon of dagloon. Bij WAZ en Wajong gaat het om een percentage van het minimumloon.
 
Verlengde TRI-uitkering
 
Wat is een TRI-uitkering?
 
Een TRI-uitkering is een uitkering voor mensen die bij de eenmalige herbeoordeling hun WAO-, Wajong-, of WAZ-uitkering (gedeeltelijk) kwijtraken én minder dan een halfjaar recht hebben op een WW-uitkering. TRI staat voor Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten. De TRI-uitkering is even hoog als de WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering en duurt sinds kort 12 maanden (eerder 6 maanden). U hebt dan meer tijd om weer aan het werk te komen.
 
Vanaf wanneer duurt de TRI-uitkering 12 maanden?
 
Vanaf 23 maart 2007 duurt de TRI-uitkering 12 in plaats van 6 maanden. Iedereen die een TRI-uitkering krijgt of gaat ontvangen, heeft recht op 12 maanden TRI-uitkering.
 
Mijn TRI-uitkering is al afgelopen. Kan ik nog 6 maanden extra TRI ontvangen?
 
Stel uw TRI-uitkering is afgelopen en u hebt nog geen werk. Of u verdient met werken minder dan u volgens UWV kunt verdienen. In beide situaties kunt u verlenging van de TRI-uitkering aanvragen. U moet dan wel meewerken aan re-integratie. Het is belangrijk dat u de verlenging aanvraagt vóór 23 mei 2007. UWV zal hierover contact met u opnemen.
 
Voor meer informatie over uw uitkering of re-integratie kunt u contact opnemen met de helpdesk van BPV&W: 0900 4800300 (30 ct p/m) of helpdesk@bpv.nl. Of kijk op onze website: www.bpv.nl
 
Marga Bennemeer en Neeltje Huvenaars, Breed Platform Verzekerden en Werk
© BPV&W, april 2007
CategorieënGeen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *