Dure medicijnen blijven vergoed

Vorig jaar bleek dat er plannen waren de vergoeding te schrappen. Het College voor Zorgverzekeringen twijfelde aan de effectiviteit in relatie tot de prijs. Dat college oordeelt mogelijk in 2014 ook over Scenesse, ook een kostbaar medicijn, zij het niet in vergelijking tot dit medicijn.

Onderhandelingen met de producenten van de middelen hebben volgens de minister een substantiële prijsverlaging opgeleverd. Hoeveel de prijs omlaaggaan wordt niet bekendgemaakt. Dat is een voorwaarde die de producenten van de geneesmiddelen hebben gesteld.

Geef een reactie