Doelstellingen

De vereniging heeft zich o.a. ten doel gesteld meer bekendheid aan E.P.P. te geven, o.a. bij huisartsen. Hierdoor wordt bevorderd, dat een juiste diagnose sneller gesteld kan worden en de patiënt niet langer van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

De vereniging wil ook het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en de behandeling van E.P.P. stimuleren. Dit hebben wij o.a. gedaan door een eigen WAR (Wetenschappelijke Advies Raad) in het leven te roepen om zo nauw contact te hebben met de verschillende medici en onderzoekscentra. Het overzicht vond je onder Bestuur en WAR.

Ook streeft de vereniging naar het leggen en onderhouden van contacten met E.P.P.- patiënten. hun familie en partners. Dit gebeurt bij voorbeeld door bijeenkomsten en nieuwsbrieven.

Bekendheid moet ook gezocht worden op landelijk gebied. Dat doen wij via de (sociale) media. Hiervoor zoeken wij contact met medische programma’s en proberen wij de leden via Facebook op de hoogte te houden.

Tenslotte streeft de organisatie ook voor wereldwijde bekendmaking en samenwerking. Hiervoor zijn wij lid geworden van 2 belangrijke organisaties, te weten:

-IPPN
GPAC