EPP vereniging bij 5 in het land

Waar iedereen de zon in wil, wil een EPP-er dat ZEKER niet!
Martijn Kok is één van hen (de zoon van onze voormalige voorzitter)